Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 11. 2011

V těchto dnech byly spouštěny nové webové stránky www.konechry.cz/info.html , které se zabývají otázkou závislosti na on-line hrách. 

Děti, mladí i rodiče se zde mohou seznámit s problematikou, o které se u nás málo mluví, ale to neznamená, že zde problém závislosti na hrách neexistuje. Mnoho mladých lidí se ve svém volném čase věnuje hraní počítačových her.

Velké oblibě se těší tzv. MMORPG (Massively multiplayer on-line role playing game). Jedná se o on-line hry na hrdiny ve více hráčích. Ve virtuálním světě hráči vytvářejí své hrdiny, prožívají nereálné příběhy a neuvěřitelná dobrodružství.

Oblíbená činnost ale může přerůst až v nezvladatelnou závislost, kdy se hráč stále více odpoutává od reálného světa a vše podřizuje jedinému cíli – hraní své hry. Největším rizikem i MMORPG je to, že hra nikdy nekončí, vyvíjí se, i když se hráč odpojí, a hráč pak má pocit, že „o něco přichází“. Láká ho trávit u hry stále více času.

Desatero pro rodiče
1. Věnujte svým dětem dostatek pozornosti, povídejte si s nimi, hrajte si s nimi, zajímejte se o to, co je baví, co chtějí, kam směřují, co se jim nelíbí či co je trápí. Respektujte je jako svébytné bytosti a podporujte jejich osobnostní růst.
2. Dejte svým dětem osobní příklad aktivního a smysluplného trávení volného času. Zapojujte je do společných volnočasových aktivit, motivujte je k rozvíjení jejich koníčků, sportů či uměleckých aktivit.
3. Sledujte chod celého rodinného systému a snažte se jej (sami či za pomoci odborníků) udržovat v souladu a rovnováze. Krize a konflikty mezi rodiči se často promítnou jako problémy jejich dětí.
4. Vytvářejte společně s dětmi jejich svět takový, aby neměly potřebu vytvářet si nový ve virtuálním prostoru.
5. Oceňujte je, a to nejen za výkon. Dejte jim najevo lásku za to, jací jsou. Dítě se tak naučí mít zdravě rádo sebe sama, mít zdravé sebehodnocení a nebude si muset kompenzovat svou zdánlivou nedostatečnost ve virtuálním světě, kde se proměňuje za hrdiny či obávané padouchy.
6. Umožněte jim zažívat každodenní drobné úspěchy. Nezahrnujte je výčty jejich nedostatků, chyb a neúspěchů. Nebudou mít potom potřebu uspokojovat svou touhu po úspěchu ve virtuálním světě, kde restart umožní i zmrtvýchvstání a vynulování totálního krachu.
7. Učte své děti zdravému užívání PC a internetu. Jděte jim příkladem, než byste zakazovali a nařizovali.
8. Využívejte softwarové i hardwarové prostředky k zamezení přístupu ke stránkám s obsahem nevhodným pro děti. Sledujte pravidelně to, co vaše děti na internetu dělají. Pokud toto pravidlo zavedete hned od začátku, přijmou ho děti mnohem lépe.
9. PC a internet je dnes běžná součást života, umožněte dětem si osvojit zdravé dovednosti práce s internetem, limitujte však čas trávený hrami, chatováním a podobnými činnostmi na maximálně půlhodinu denně a v tom buďte důslední.
10. Pokud se přesto u vašeho dítěte objeví problém s nepřiměřeným užíváním internetu (hry, chatování, brouzdání), nezavírejte před tím oči. Současně však přijměte svůj díl odpovědnosti a nenahlížejte na to jako na výlučný problém vašeho dítěte, nýbrž jako na symptom, jímž se projevuje nějaký problém ve fungování celé vaší rodiny.

Podle odborníků ale kritériem chorobného on-line hráčství není jen počet hodin strávených ve hře, ale spíše ztráta sociálních vztahů a sociálního fungování ve skutečném světě.

Hráče postupně přestává zajímat cokoliv z jeho běžného života. Nemůže odolat pokušení věnovat všechen svůj volný čas, a nejen ten, virtuálnímu prostoru. A jaké jsou faktory ukazující na hrozící závislost?

  • Hra baví hráče dlouhodobě stále stejně, zatímco u jiných po čase nadšení a zájem o novou hru opadá
  • Hráč zanedbává hygienu a jídlo, práci či učení; naopak využívá stimulační drogy, aby udržel svou pozornost
  • Přednost je dávána mezilidským vztahům vytvořeným přes internet před reálnými
  • Hráč má nutkavé myšlenky na hraní
  • U hráče se projevuje nervozita, když někde není přístup k internetu
  • Hráč ztrácí zájem o okolní dění a reálný svět
  • Poruchy spánku

„Uvědomujeme si, že počítačové a on-line hry se těší stále větší oblibě. Především mladí u her tráví velmi mnoho volného času. Rizikem, na které chceme upozornit, je přerůstání oblíbené činnosti v závislost, kterou není možné zvládat.“

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář